Crossover C223+

Đưa chuột vào hình để xem

Tài liệu liên quan:

Mô tả sản phẩm:

Sản phẩm Crossover C223+ là thiết bị 2 đường tiếng stereo 1U/ mono 3 đường tiếng hoạt động chéo.

Tính năng và cấu hình:
 • Front Panel
  2 x Input gain control
  2 x Low/high frequency selector
  2 x Low output gain control
  2 x High output gain control
  2 x Phase inversion switch
  2 x 40Hz low cut switch
 • Rear Panel
  2 x Balanced XLR input connectors
  4 x Balanced XLR output connectors
 • Two-way stereo or three-way mono crossover via switch
 • Switch to select normal or summed low frequency output
 • Switch to select between 1x or 10x frequency

 

Nội dung:
Input
 
Connectors: 
XLR
Type:
Electronically balanced/unbalanced, RF filtered
Impedance:
Balanced>50KΩ,unbalanced>25KΩ
Max input level:
+22dBu typical, balanced or unbalanced
CMRR:
>40dB, typically >55dB at 1KHz
   
Output
 
Connectors: 
XLR
Type:
unbalance≤50Ω,balance≤100Ω
Impedance:
Balanced 200Ω, unbalanced 30Ω
Max input level: 
>+20dBu balanced/unbalanced into 600 Ohm or greater
   
Performance
 
Bandwidth:
20Hz to 20KHz, +0/-0.5dB
Frequency response:
90KHz, +0/-3dB
Signal-to-noise: Ref: +4dBu, 22KHz measurement bandwidth
Dynamic range: >106dB, unweighted, any output
THD+noise:
<0.004% at +4 dBu, 1KHz
<0.04% at +20 dBu, 1KHz
Interchannel crosstalk:
<-80dB, 20Hz to 20KHz
   
Crossover Frequencies
 
Stereo mode
 
low/high:
45 to 960Hz or 450Hz to 9.6KHz(x10 setting)
Mono mode
 
Low/mid:
45 to 960Hz or 450Hz to 9.6KHz(x10 setting)
Mid/high:
45 to 960Hz or 450Hz to 9.6KHz(x10 setting)
Filter type:
Linkwitz-Riley, 24dB/octave,
   
Power Supply
 
Power consumption:
220V ±10%/50Hz
Mains connection:
15WATT IEC 320 receptacle
   
Physical
 
Dimensions:
483x175x45mm
Weight:
1.7kg
Shipping weight:
2.5kg
Price Liên hệ
Guarantee 12 month