CINEMA SPEAKER

‹   Mới hơn  |  

Cinema Speaker dòng sản phẩm này được thiết kế và chế tạo đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu trong cài đặt rạp chiếu phim Kỹ thuật số nơi cần thiết phải tái tạo âm nhạc và giọng hát chất lượng cao.

CNS 1312AT

Giá: Liên hệ

Chi tiết

CNS 1315AT

Giá: Liên hệ

Chi tiết

CNS 3412AT

Giá: Liên hệ

Chi tiết

CNS 3315AT

Giá: Liên hệ

Chi tiết

CNS 4418AT

Giá: Liên hệ

Chi tiết

CNS 4615AT

Giá: Liên hệ

Chi tiết

CNS 2315PS

Giá: Liên hệ

Chi tiết

CNS 2315AT

Giá: Liên hệ

Chi tiết

CNS 3415PS

Giá: Liên hệ

Chi tiết
‹   Mới hơn  |