Chính sách bảo mật thông tin của Beta Three Việt Nam

BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA BETA THREE VIỆT NAM

1/ Cơ sở của chính sách bảo mật thông tin khách hàng :

Beta Three Việt Nam với tư cách là một nhà cung cấp các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp, phải xử lý rất nhiều các thông tin khác nhau, bao gồm các thông tin khách hàng tiềm năng, đại lý vùng miền, khách hàng thân thiết,... Ý thức được điều này, Beta Three Việt Nam luôn nỗ lực thiết lập và áp dụng triệt để một hệ thống quản lý thông tin khách hàng với độ bảo mật cao nhằm tôn trọng các giá trị thông tin khách hàng trên.

Đây là cơ sở để Beta Three Việt Nam đưa ra những quy tắc đối với nhân viên trong phạm vi công ty và các công tác viên về chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Beta Three Việt Nam. Beta Three Việt Nam sẽ luôn nỗ lực hơn nữa để phổ biến chính sách này.


2/ Quy định chính sách bảo mật

  • Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng.

Beta Three Việt Nam sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các nhân viên & cộng tác viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân để áp dụng một cách thích hợp và bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.

  • Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân và nghiêm cấm sử dụng thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu. 

Trong khi thận trọng xem xét những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động của công ty chúng tôi, Beta Three Việt Nam sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời bằng cách tuân thủ những quy tắc của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra, Beta Three Việt Nam sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.

  • Triển khai các biện pháp đánh giá mức độ an toàn và sửa chữa sai sót.

Để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân, theo các quy tắc về bảo an thông tin, Beta Three Việt Nam sẽ triển khai nhiều biện pháp đánh giá khác nhau như quản lý truy cập thông tin cá nhân, hạn chế các phương tiện truyền bá thông tin cá nhân ra bên ngoài công ty và ngăn chặn sự truy cập không thích đáng từ bên ngoài công ty, và sẽ nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn sự rò rỉ, thất thoát hoặc hủy hoại thông tin cá nhân. Ngoài ra, khi phát hiện bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc đánh giá mức độ an toàn, Beta Three Việt Nam sẽ xác minh nguyên nhân để đưa ra những biện pháp sửa chữa phù hợp.

  • Tuân thủ pháp luật và các quy định.

Beta Three Việt Nam sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc xử lý thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, Beta Three Việt Nam cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng chúng tôi về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.

  • Tôn trọng các quyền của cá nhân sở hữu thông tin.

Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, Beta Three Việt Nam sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

3/ Giải đáp thắc mắc :

Beta Three Việt Nam sẽ từ chối trả lời những câu hỏi có liên quan đến chính sách bảo mật thông tin khách hàng, thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc khác của quý khách hàng đối với chính sách bảo mật trên. Mọi thông tin khách hàng phản hồi về địa chỉ :

Email : marketingroom@betathreevietnam.vn

Số điện thoại : (08) 39 973 854

Tin khác